top of page

STRESS I HVERDAGEN

Det kan være mange årsaker til at vi opplever negativt stress i hverdagen. Langvarig negativt stress kan føre til lav selvfølelse, økt angst, depresjon og andre psykiske helseutfordringer. Det kan være viktig å identifisere og håndtere negative stressfaktorer. Eksempler på negative stressfaktorer kan være forventninger, relasjonelt stress og prestasjonspress.

Forventninger kan være en betydelig kilde til stress,spesielt når de ikke samsvarer med ens egne ønsker, evner eller virkelighet. Dette kan omfatte forventninger fra andre mennesker, samfunnet generelt eller selvpålagte forventninger.

Relasjonelt stress kan oppstå når det er ubalanse eller konflikter i nære forhold, som for eksempel familie, venner eller kollegaer. Dette kan skyldes manglende kommunikasjon, ulike forventninger eller verdier, følelsen av ikke å bli respektert eller verdsatt.

Prestasjonspress på jobb, skole eller i sosiale sammenhenger kan også være en årsak til stress. Prestasjonspress kan være positivt og motiverende, men det kan også bli veldig stressende når det blir overveldende og uhåndterlig.   

istockphoto-597274218-612x612.jpg
bottom of page